Oferta

Usługi Naszego Biura obejmują m.in. :

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/
 • kompleksową obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • kontakty z urzędami państwowymi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Biuro Rachunkowe W. Miazga, Rzeszów 2010.

Wykonanie: ePodium.pl